Pensionärsföreningen Gamla Kvarnen

Ordförande                Lillemor Edén                  tel. 09  30 53 76, 0400 961696

Viceordförande         Tina Johansson                         

Sekreterare/kassör     Inga Skön                         tel. 050 563 4057                              

Medlem                       Lisbeth Henriksson

Medlem                       Stina Jyry

Medlem                       Carola Michelsson

Medlem                       Margaretha Sanchez